Staff Site

Manager

Yuko Matsuyama

Lã Quý Quỳnh


Top stylist

Shota Tanaka

Kazuya Fujita


Stylist

Nguyễn Thị Trang

Mã Nguyệt Ánh

Phan Phạm Thuý Quyên

Thanh

Vu


Jr. stylist

Đoàn Thị Hương Thuỷ

Võ Thi Bích Trâm


Assistant

Huỳnh Trúc Giang

Phùng Thu Ngân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Bùi Thị Thanh Tuyền

Lê thị bích nhi

Minh

Nhu

Khanh Ly

Duy


Beauty coordinator

Hồ Thị Thảo Ly

Nghia


Eyelist

Diễm Hương

Biện Thị Minh Trang