Staff Site

Manager

Lã Quý Quỳnh

Yuko Matsuyama


Technical Director

Ichiro Sasaki


Top stylist

Shota Tanaka

Kazuya Fujita


Stylist

Nguyễn Thị Trang

Mã Nguyệt Ánh

Ngọc Bích


Jr. stylist

Phan Phạm Thuý Quyên

Võ Thi Bích Trâm


Assistant

Huỳnh Trúc Giang

Đoàn Thị Hương Thuỷ

Phùng Thu Ngân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Bùi Thị Thanh Tuyền

Lê thị bích nhi

Nguyễn Thị Thuý Hằng


Beauty coordinator

Hồ Thị Thảo Ly


Eyelist

Diễm Hương

Biện Thị Minh Trang


Top