Staff Site

Manager

Lã Quý Quỳnh

Yuko Matsuyama


Technical Director

Ichiro Sasaki


Top stylist

Shota Tanaka

Saiko Ueno


Stylist

Phạm Thanh Hằng

Nguyễn Thị Trang

Mã Nguyệt Ánh

Ngọc Bích


Jr. stylist

Phan Phạm Thuý Quyên


Assistant

Kazuya Fujita

Võ Thi Bích Trâm

Đặng Mỹ Linh

Huỳnh Trúc Giang

Đoàn Thị Hương Thuỷ

Phùng Thu Ngân

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Bùi Thị Thanh Tuyền

Lê thị bích nhi


Beauty coordinator

Diễm Hương

Biện Thị Minh Trang

Hồ Thị Thảo Ly


Top